“ది ఎడ్ సుల్లివన్ షో”: 75 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి చూస్తున్నాను

[ad_1]

“ది ఎడ్ సుల్లివన్ షో”: 75 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి చూస్తే – CBS వార్తలు


Watch CBS NewsBetween 1948 and 1971, millions of TV viewers made an appointment every Sunday night to watch Ed Sullivan present a cavalcade of variety acts on CBS – from rising and established musicians, to dancers, comedians and plate spinners. Correspondent Tracy Smith looks back at the legacy of an entertainment kingmaker with Andrew and Josh Solt, who oversee the massive Ed Sullivan archives; and talks with Otis Williams of The Temptations, who appeared on “The Ed Sullivan Show” six times. [This story was originally broadcast June 18, 2023.]

తెలుసుకోవలసిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

బ్రేకింగ్ న్యూస్, లైవ్ ఈవెంట్‌లు మరియు ప్రత్యేకమైన రిపోర్టింగ్ కోసం బ్రౌజర్ నోటిఫికేషన్‌లను పొందండి.


[ad_2]

Source link

Leave a Comment